X

Yazar: 15 Haziran 2024

A/B testi nedir ve web tasarımında nasıl uygulanır?

A/B testi (split testi veya karşılaştırmalı test olarak da adlandırılır), web tasarımında, pazarlamada veya kullanıcı deneyimi alanlarında iki veya daha fazla versiyonu karşılaştırmak ve hangi versiyonun daha etkili olduğunu belirlemek için kullanılan bir deneyim ve optimizasyon yöntemidir. A/B testi, kullanıcı davranışlarını anlamak, dönüşümleri artırmak veya belirli bir metriği iyileştirmek amacıyla yapılabilir. İşte A/B testi uygulamasının temel adımları:

 1. Hedef Belirleme:
  • Testin amacını belirleyin. Hangi öğeleri veya değişiklikleri test etmek istediğinizi ve bu değişikliklerin hangi hedeflere hizmet ettiğini net bir şekilde tanımlayın. Örneğin, bir düğmenin rengini değiştirerek dönüşümleri artırmayı amaçlayabilirsiniz.
 2. Değişken Seçimi:
  • A/B testi için değişkenleri seçin. Testi uygulayacağınız öğeleri belirleyin. Örneğin, başlık, renk şeması, düğme metni veya sayfa düzeni gibi öğeleri seçebilirsiniz.
 3. Kontrol ve Deneme Grupları Oluşturma:
  • Testi gerçekleştirmek için iki grup oluşturun: kontrol grubu (A grubu) ve deneme grubu (B grubu). Kontrol grubu mevcut tasarım veya öğeleri içerirken, deneme grubu ise üzerinde değişiklik yapılan yeni tasarım veya öğeleri içerir.
 4. Rastgele Atama:
  • Katılımcıları rastgele iki gruba atayın. Bu, her iki grubun da benzer özelliklere ve davranışlara sahip olmasını sağlar. Bu adım, testin sonuçlarını daha güvenilir ve genelleştirilebilir kılar.
 5. Değişiklikleri Uygulama:
  • Deneme grubuna uygulanacak değişiklikleri yapın. Bu, seçilen değişkenlerdeki tasarım veya öğelerdeki değişiklikleri içerir. Örneğin, bir düğmenin rengini değiştirebilir veya bir başlığı güncelleyebilirsiniz.
 6. Testi Yürütme:
  • Her iki grup arasındaki farklılıkları ölçmek için testi yürütün. Kullanıcı davranışlarını, dönüşüm oranlarını veya belirli metrikleri izleyin. Bu süre zarfında, gruplardan elde edilen verileri toplayın.
 7. İstatistiksel Analiz:
  • Toplanan verileri analiz ederek her iki grup arasındaki farklılıkları değerlendirin. İstatistiksel analiz, değişikliklerin tesadüfi olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur. A/B testi, genellikle güven aralıkları, p-değerleri ve hipotez testleri gibi istatistiksel yöntemlerle değerlendirilir.
 8. Sonuçları Değerlendirme:
  • Test sonuçlarını değerlendirin ve hangi grup veya değişikliğin istenen hedeflere daha iyi hizmet ettiğini belirleyin. Eğer bir değişiklik anlamlı bir iyileşme sağlıyorsa, bu değişikliği uygulamayı düşünebilirsiniz.
 9. Yeniden Test Etme ve Optimize Etme:
  • A/B testi sonuçlarına dayanarak yeni deneyler ve değişiklikler planlayın. Sürekli olarak web sitesi tasarımınızı ve öğelerinizi optimize etmek için A/B testlerini kullanarak iyileştirmeler yapın.

A/B testi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve web sitesi performansını artırmak için etkili bir araçtır. Ancak, başarılı bir A/B testi için dikkatlice belirlenmiş hedefler, rastgele atama, yeterli büyüklükte bir örneklem ve istatistiksel doğruluk önemlidir.